กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองการพังทลายของอาคารด้วยแรงระเบิดเพื่อประโยชน์ในการรื้อถอนอาคาร Download Download PDF