กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใช้ผลเทอร์โมอิเล็กทริกต่อวัสดุผิวทาง Download Download PDF