กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการรับแรงตามแนวแกนของเสาสั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่หล่อในแบบหล่อเสาถาวร Download Download PDF