คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - 15 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Principal Contact

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายจัดการประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เบอร์โทร 074-287-015-6

Support Contact

ฝาติหม๊ะ โปติล่ะ