กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของคานจากการใช้แบบด้วยการพิมพ์ 3 มิติ Download Download PDF