กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน ด้วยโคลนเผาบดและผงฝุ่นหินปูน Download Download PDF