กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอัตราส่วนพื้นที่อาคารสําหรับการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารชุดแนวราบ Download Download PDF