กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน Download Download PDF