กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต Download Download PDF