กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพการรับแรงอัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกําลังด้วยแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน Download Download PDF