กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองเหตุการณ์อุทกภัยเนื่องจากธารน้ำแข็งแตกรัฐอุตตราขัณฑ์ อินเดีย โดยแบบจำลอง iRIC-Nays2DFlood Download Download PDF