กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสูญเสียแรงเสียดทานผิวเสาเข็มเนื่องจากการหดตัวของดินเหนียวบวมตัว Download Download PDF