กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตารางหน้าตัดสำเร็จรูป สำหรับออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง Download Download PDF