กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมของคานไม้ประกอบร่วมกับแผ่นเหล็กบางภายใต้การดัด Download Download PDF