กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความยาวเสาเข็มตอกด้วยวิธีการตอกหยั่งพลวัต Download Download PDF