กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมของโครงสร้างฐานรากทางรถไฟภายใต้แรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักรถไฟ Download Download PDF