กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบฟังก์ชั่นความซึมน้ำของวัสดุงานทางในสภาวะดินไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ และการประยุกต์ใช้ Download Download PDF