กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อแผ่นดินไหวของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล Download Download PDF