กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดขีดจำกัดความเร็วบนโครงข่ายถนนในเขตเมืองของประเทศไทย Download Download PDF