กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ปัจจัยการเข้าร่วมของผู้ใช้บริการรถตู้ร่วมมหาวิทยาลัย Download Download PDF