การปรับปรุงสมบัติของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลด้วยการเคลือบผิวด้วยวัสดุอัลคาไล

  • ธนากร ภูเงินขำ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • กมลภพ ขันธ์สัมฤทธิ์
  • จิตติณัฐ ปล่องกระโทก
  • ทศพร ศรีคำมา
  • ฉัตรฑริกา เพียงพิมาย
  • ขัตติย ชมพูวงศ์
  • ชุดาภัค เดชพันธ์
  • ศตคุณ เดชพันธ์
  • ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
คำสำคัญ: วัสดุเคลือบผิว, วัสดุอัลคาไล, มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล, สมบัติเชิงกล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้วัสดุเคลือบผิวมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลต่อสมบัติของคอนกรีต โดยมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลถูกเคลือบด้วยวัสดุเคลือบผิว 3 ชนิด ประกอบด้วย ซีเมนต์เพสต์ วัสดุอัลคาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง และวัสดุอัลคาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมโดโลไมท์ ซึ่งมวลรวมหยาบธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดยดำเนินการตรวจสอบสมบัติของวัสดุเคลือบผิวและคอนกรีต จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การเคลือบมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเป็นมวลรวมทางเลือกในการแทนที่มวลรวมหยาบธรรมชาติซึ่งเป็นการทำให้คอนกรีตมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเคลือบผิวมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลสามารถช่วยปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตได้เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้