ผู้มีความประสงค์จะส่งบทความเข้าร่วมการประชุม NCCE26 กรุณาศึกษา คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งสามารถส่งบทความได้เมื่อ ลงทะเบียน โดยคลิกลงทะเบียนที่มุมขวาบนของเวปไซต์ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของการประชุม NCCE แล้วก็จะสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มขั้นตอนการส่งบทความได้