กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงสมบัติของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลด้วยการเคลือบผิวด้วยวัสดุอัลคาไล Download Download PDF