การเสริมเสถียรภาพและป้องกันการกัดเซาะของลาดถนนด้านหลังผาโดยใช้กระสอบแบบมีปีกและสมอดิน ที่ บ้านปากเหมือง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

  • ประกิต ไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วชิรวัติ ประภัสร
  • ศานติ ศรีบุรี
คำสำคัญ: กระสอบแบบมีปีก, การเสริมเสถียรภาพของลาดดิน, การป้องกันการกัดเซาะ

บทคัดย่อ

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเต็มไปด้วยภูเขา มักพบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของเชิงลาดในทางหลวงได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงชนบท กจ.3091 ช่วง กม.6+050 บ้านปากเหมือง อ. ทองผาภูมิ บทความนี้นำเสนอการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณลาดถนนฝั่งหลัง (Back slope) โดยการเรียงกระสอบมีปีก และเสริมเสถียรภาพด้วยตะปูดิน (Soil nail) พร้อมทั้งเสาเข็มเหล็กสกรู (Screw pile) โดยสรุปผลการเจาะสำรวจโดยวิธีการตอกหยั่ง (Kunzelstab Penetration Test) การวิเคราะห์เสถียรภาพ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยระบบ Internet of Things ในพื้นที่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัว ความชื้น และปริมาณน้ำฝน เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพของการแก้ไขภายหลังการก่อสร้างในระยะยาว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
[1]
ไชยศรีป., โชติสังกาศอ., ประภัสรว., และ ศรีบุรีศ., “การเสริมเสถียรภาพและป้องกันการกัดเซาะของลาดถนนด้านหลังผาโดยใช้กระสอบแบบมีปีกและสมอดิน ที่ บ้านปากเหมือง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี”, ncce27, ปี 27, น. GTE29-1, ก.ย. 2022.

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้