กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมเสถียรภาพและป้องกันการกัดเซาะของลาดถนนด้านหลังผาโดยใช้กระสอบแบบมีปีกและสมอดิน ที่ บ้านปากเหมือง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Download Download PDF