อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการ ทดสอบแรงอัดสามแกน

  • ปัญจพาณ์นนท์ ชัยวาณิชยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วรัช ก้องกิจกุล
คำสำคัญ: ทดสอบแรงอัดสามแกน, ตาข่ายเสริมกำลัง, เส้นใยไฟเบอร์, กำลังรับแรงอัด

บทคัดย่อ

การเพิ่มกำลังรับน้ำหนักแก่ดินในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังเพียงเท่านั้น ยังมีการเพิ่มกำลังด้วยการผสมวัสดุดินถมด้วยเส้นใยไฟเบอร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยในอดีตพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับการผสมวัสดุดินถมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ ยังคงมีจำนวนน้อยมากงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาอิทธิพลของการใช้เส้นใยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVA) ผสมกับทรายสะอาดร่วมกับการเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังสองทิศทาง (biaxial geogrid) ประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยทำการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบระบายน้ำ ตัวอย่างทรายที่ใช้มีรูปทรงปริซึมขนาด 12x12x12 ซม. เตรียมจากทรายสะอาดที่ผสมด้วยเส้นใย PVA ที่ร้อยละ 0, 0.2, 0.4, 0.8 และ 1.0 โดยน้ำหนักของทรายแห้งและไม่เสริมหรือเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมกำลังจำนวน 3 ชั้น ผลการศึกษาพบว่าการเสริมกำลังด้วยตาข่ายเสริมกำลังร่วมกับการผสมทรายด้วยเส้นใยไฟเบอร์ช่วยเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัด นอกจากนี้หากเพิ่มปริมาณเส้นใยไฟเบอร์ในทรายจะส่งผลให้ความสามารถในการต้านทานแรงเฉือนสูงสุดมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับทรายไม่เสริมกำลัง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>