กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการ ทดสอบแรงอัดสามแกน Download Download PDF