เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ด้านการวิจัย จัดทำรายชื่อการประชุมนี้ไว้ในรายการระบบฐานข้อมูลวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผ่านทางห้องสมุดของหน่วยงาน ระบบการทำงานในกระบวนการจัดการวารสารเป็นรูปแบบของโปรแกรมโอเพ่นซอร์สแบบเปิด หากท่านสนใจจะนำระบบไปติดตั้งยังระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์กับงานการประชุมในหน่วยงานสามารถดูรายละเอียดที่ (ดูที่ Open Journal Systems).