ที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Principal Contact

กองบรรณาธิการ NCCE25
ฝ่ายจัดการประชุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทร 668 6629 5570

Support Contact

ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา
เบอร์โทร ุุ668 6629 5570