ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ป้อนในเว็บไซต์นี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระบบการประชุมเท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ