ท่านสนใจส่งบทความมานำเสนอหรือไม่ ? เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับการประชุม สำหรับนโยบายของบทต่าง ๆ ของการประชุมในสาขาที่รับ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งจะต้องลงทะเบียน ลงทะเบียน เพื่อให้สามารถได้สิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของการประชุมนี้แล้วก็จะสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มขั้นตอนการส่งบทความ