การวิเคราะห์การใช้พลังงานของคนงานตามลักษณะกิจกรรมต่างๆในงานก่อสร้างในประเทศไทย

  • พัชรพงษ์ ชนะกานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วรรณวิทย์ แต้มทอง
คำสำคัญ: ค่าพลังงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง, การประเมินแบบ 5 นาที, ผลิตภาพ

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาค่าพลังงานที่ต้องใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆในงานก่อสร้าง ในหน่วยกิโลแคลอรีต่อนาที ดำเนินการใช้เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคนงานในแต่ละกิจกรรม เก็บข้อมูลด้วยวิธีการประเมินแบบราย 5 นาทีเพื่อหาอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยนำมาคำนวณค่าพลังงานที่ใช้ของคนงาน และแสดงปริมาณผลงานที่คนงานสามารถทำได้ใน 20 กิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ 1.งานก่ออิฐมวลเบา 2. งานติดตั้งไม้แบบ 3.งานรื้อถอนไม้แบบ 4.งานติดตั้งนั่งร้าน 5.งานรื้อถอนนั่งร้าน 6.งานทาสี 7.งานผูกเหล็กโครงสร้าง 8.งานผสมปูนก่อฉาบ 9.งานเทคอนกรีตเสาโครงสร้าง 10.งานเทคอนกรีตพื้นโครงสร้าง 11.งานขุดปรับดิน 12.งานติดตั้งฝ้าเพดาน 13.งานสกัดหัวเสาเข็ม 14.งานฉาบปูนปาดหน้าพื้น 15.งานติดตั้งหลังคากระเบื้อง 16.งานฉาบปูนผนัง 17.งานฉาบปูนเสาและคาน 18.งานเชื่อมติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 19.งานแต่งผิวสกิมโค้ท 20.งานขัดผิวสกิมโค้ท แล้วนำค่าพลังงานที่ได้ในแต่ละกิจกรรมนำมาวิเคราะห์ตัวอย่างถึงระยะเวลาที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง และระยะเวลาพักของคนงานในแต่ละงานที่เหมาะสมต่อคนงานตามลักษณะกิจกรรมที่ทำ เพื่อผลิตภาพที่ดีในงานก่อสร้าง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้