กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การใช้พลังงานของคนงานตามลักษณะกิจกรรมต่างๆในงานก่อสร้างในประเทศไทย Download Download PDF