การดำเนินการและการประสานงานในการแก้ไขจุดอันตรายทางถนนของเขตทุ่งครุ กรณีศึกษา: ทางโค้งบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 119

  • กวิน ณรงค์สมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  • วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
  • วศิน เกียรติโกมล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: การประสานงาน, ความปลอดภัยบนท้องถนน, อุบัติเหตุทางถนน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินการและการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่ทางโค้งบริเวณซอยประชาอุทิศ 119 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ณ จุดเกิดเหตุ มีรถจักรยานยนต์หลุดทางโค้งในลักษณะเดียวกันถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง 4 เดือน โดยอุบัติเหตุครั้งแรกเกิดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ทันดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกครั้งในลักษณะเดียวกัน ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่พบ ได้แก่ ปัญหาจากผู้ขับขี่ ปัญหากายภาพถนน ปัญหาระบบควบคุมการจราจร และปัญหาระบบไฟส่องสว่างบนถนน ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานราชการที่มีส่วนรับผิดชอบในปัจจุบัน ยังมีความล่าช้าในการทำงานรวมไปถึงการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงยังเป็นการทำงานในระดับพื้นฐานเท่านั้น ผลการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัญหาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนนได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
ณรงค์สมุทรก., ศรีสุรภานนท์ว., และ เกียรติโกมลว., “การดำเนินการและการประสานงานในการแก้ไขจุดอันตรายทางถนนของเขตทุ่งครุ กรณีศึกษา: ทางโค้งบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 119”, ncce27, ปี 27, น. TRL10-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์