การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ราคาถูกโดยใช้ค่าแก้ MADOCA ด้วยการ รังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงแบบสถิตในประเทศไทย

  • ศุภณัฐ ศรีจันทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปวัน ภิรมย์ทอง
  • เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
  • ธีทัต เจริญกาลัญญูตา
คำสำคัญ: การประมวลผลการรังวัดแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง, MADOCA, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมราคาถูก

บทคัดย่อ

Multi-GNSS Advanced Demonstration tool for Orbit and Clock Analysis (MADOCA) จากระบบดาวเทียม Quasi-Zenith (QZSS) ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเอเชีย-โอเชียเนีย มีวัตถุประสงค์ตอบสนองความต้องการที่จะให้บริการการระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (PPP-Realtime) ในประเทศไทยจะสามารถมองเห็นดาวเทียม QZSS ในช่วงมุม 15 – 60 องศา ทำให้สามารถรับสัญญาณค่าแก้จากระบบดาวเทียม QZSS ได้โดยตรง การศึกษานี้มุ้งเน้นเรื่องการวิเคราะห์ความถูกต้องทางตำแหน่งที่ได้จากการประมวลผลการรังวัดแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงด้วยข้อมูล GNSS ร่วมกับข้อมูลค่าแก้ที่ได้จากระบบ MADOCA ที่ได้รับในพื้นประเทศไทยโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมราคาถูก เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและความถูกต้องเชิงตำแหน่งของระบบค่าแก้ MADOCA   สำหรับการให้บริการเชิงตำแหน่งแบบ Real-time ของค่าแก้นี้ จะทำให้เน้นไปที่การประมวลผลในรูปแบบการหาตำแหน่งของจุดเดี่ยวแบบความละเอียดสูงแบบสถิต สำหรับการทดสอบจุดสถิตให้ค่าความถูกต้อง ทางราบและทางดิ่ง ในระดับเซนติเมตร แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีสำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมราคาถูกร่วมกับค่าแก้ MADOCA ในพื้นที่ประเทศไทย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
ศรีจันทร์ศ., ภิรมย์ทองป., สถิระพจน์เ., และ เจริญกาลัญญูตาธ., “การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ราคาถูกโดยใช้ค่าแก้ MADOCA ด้วยการ รังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงแบบสถิตในประเทศไทย”, ncce27, ปี 27, น. SGI18-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้