สมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากขยะพลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน

  • ธิติ กางโหลน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • ภีม เหนือคลอง
  • พิชชา จองวิวัฒสกุล
  • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
  • พรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ
  • ทศพร ประเสริฐศรี

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ปัญหาจากปริมาณของขยะพลาสติกนั้นมีเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งอันเนื่องมากจากคนมีความนิยมที่จะสั่งอาหารมารับประทานที่พักอาศัยมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลแล้วนำไปแทนที่ในมวลรวมหยาบของคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต โดยแทนที่ในปริมาณร้อยละ 0, 10, 30 และ 50 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ การทดสอบประกอบด้วย การทดสอบค่าการไหลแผ่ เวลาการก่อตัว กำลังอัด กำลังดัด และกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ผลการทดสอบถูกนำมาเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ไม่มีการแทนที่ด้วยขยะพลาสติก ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ในวัสดุก่อสร้าง และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องถูกกำจัดอีกด้วย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>