ผู้สนับสนุนการประชุม

ผู้สนับสนุน การประชุม

 

ผู้สนับสนุนระดับ Gold 
(100,000 บาท)

บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด

 

บริษัท บัญชากิจ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้สนับสนุนระดับ Silver
 
(50,000 บาท)
 

บริษัท เอสซีเอสอินสทรูเมนท์ จำกัด

บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด

 

     
     

ผู้สนับสนุนระดับ Bronze
(30,000 บาท)

บริษัท อินเวนชั่น กรีน จำกัด 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนระดับ Other
(15,000 บาท)

บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด

   
     

 

การสนับสนุนการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กับทางผู้จัดการประชุมได้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์กรของท่าน  โดยมีประเภทการสนับสนุนและรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลการสนับสนุน NCCE29

 

ดาวน์โหลดใบแจ้งการสนับสนุนการ NCCE29

 

ติดต่อประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-3001 ต่อ  3039 / Email : ncce29@gmail.com

การสนับสนุนการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กับทางผู้จัดการประชุมได้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์กรของท่าน  โดยมีประเภทการสนับสนุนและรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดข้อมูลการสนับสนุน NCCE29

 

ดาวน์โหลดใบแจ้งการสนับสนุนการ NCCE29

 

ติดต่อประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-3001 ต่อ  3039 / Email : ncce29@gmail.com