กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุม และ ตารางการนำเสนอผลงาน  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ( The 29th National Convention on Civil Engineering) "จากภูมิปัญญาที่สืบสานสู่การรังสรรค์โลกที่ยั่งยืน" ("From Knowledge to Transformation") ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลด กำหนดการประชุม และตารางการนำเสนอผลงาน (PDF)

 

*************************************************

ดาวน์โหลด PowerPoint Template สำหรับการประชุม