ลงทะเบียน / ชำระค่าลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29  (ต้อง login google account เพราะมีการอับโหลดไฟล์)

2. ตรวจสอบข้อมูล หรือ อับโหลดหลักฐานการโอนเงิน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ดังนี้