การใช้ขยะพลาสติกจากโรงงานอุปกรณ์ประกอบผ้าม่านเป็นส่วนผสมในคอนกรีตสำหรับทำกระถางต้นไม้

  • ประชุม คำพุฒ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • เกียรติสุดา สมนา
  • ธีรพงษ์ โถชัย
  • รัฐพล สมนา
คำสำคัญ: อุปกรณ์ผ้าม่าน, กระถางต้นไม้, เศษขยะพลาสติก, คอนกรีต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขยะพลาสติกเหลือทิ้งจากโรงงานอุปกรณ์ประกอบผ้าม่านในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นส่วนผสมในคอนกรีตสำหรับทำกระถางปลูกต้นไม้โดยใช้วัสดุประสานเป็นปูนซีเมนต์ผสมกับยิปซัมปลาสเตอร์ในอัตราส่วน 0.5: 0.5 ใช้เศษขยะพลาสติก 3 ชนิด (HDPE, ABS และ POM) บดย่อยรวมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันให้มีขนาดผ่านตะแกรงขนาดช่องเปิดเท่ากับ 25, 10 และ 4 มิลลิเมตร ตามลำดับ ผสมเศษขยะพลาสติกปริมาณ 0, 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนวัสดุประสานต่อน้ำเท่ากับ 1 ทำการผสมและขึ้นรูปเป็นก้อนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 ซม. ทดสอบความต้านทานแรงอัดที่อายุ 14 และ 28 วัน ทดสอบความหนาแน่นและการดูดซึมน้ำที่อายุ 28 วัน ผลการทดสอบพบว่าการผสมเศษขยะพลาสติกบดย่อยในปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ความหนาแน่นและความต้านทานแรงอัดมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ความชื้นและการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งจากสมบัติที่ได้มีความเหมาะสมในการนำไปผลิตเป็นกระถางต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในงาน CSR ของผู้ประกอบการต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้