การพัฒนาต้นแบบของโครงการเพื่อสำรองใช้ในออโตเดสก์ เรฟวิต โดยระบบสารสนเทศหุ่นจำลองอาคาร

  • ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • จำรูญ หฤทัยพันธ์
  • มสฤณา แสงสุทธิ์ ภาคเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศหุ่นจำลองอาคาร, โปรแกรมออโตเดสก์ เรฟวิต, แบบก่อสร้าง, โครงสร้างหลัก

บทคัดย่อ

โปรแกรมออโตเดสก์ เรฟวิต (Autodesk Revit Program) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานอาคารด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยใช้หลักการ สร้างระบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือการสร้างรูปแบบจำลองข้อมูลของอาคาร (Building Information Modeling) เพื่อลดขั้นตอนความขัดแย้งและลด การทำซ้ำของแบบงานอาคารขั้นต้น เนื่องจากคลังข้อมูลมาตรฐานของโปรแกรม BIM ที่มีให้บางชิ้นส่วนไม่มี ดังนั้นในงานวิจัยนี้เพื่อการจัดการต้นแบบของ โปรแกรมออโตเดสก์ เรฟวิต ในหมวดโครงสร้างเสาและคานที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา สุดท้ายจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้จำนวนต้นแบบ ของโครงการในโปรแกรมออโตเดสก์ เรฟวิต สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนงานและถอดปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้