สมรรถนะของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เป็นวัสดุเคลือบท่อซีเมนต์ต่อการกัดกร่อนด้วยกรดซัลฟิวริก

  • อภิสิทธิ์ ดีศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • เจริญชัย ฤทธิรุทธ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

บทคัดย่อ

ท่อซีเมนต์ถูกนำมาใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนสิ่งปฏิกูลภายในประเทศและน้ำเสียออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีการใช้ต้นทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตามท่อซีเมนต์ไม่มีความทนทานต่อกรดเนื่องจากสารประกอบแคลเซียมในปูนซีเมนต์สามารถถูกละลายในกรดทำให้ความพรุนเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ท่อซีเมนต์เสื่อมสภาพ การเคลือบท่อซีเมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากกรด โดยจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเชิงกลและป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากกรดได้ดี ดังนั้นวัสดุจีโอโพลิเมอร์จึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยนี้ คุณสมบัติที่ทำการศึกษาได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์สดและแข็งตัวภายใต้การกัดกร่อนโดยกรดซัลฟิวริก 3 เปอร์เซ็นต์ โดยแช่ตัวอย่างทดสอบในกรดซัลฟิวริกที่ 7 และ 28 วัน 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด