กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแข็งแรงเฉือนของดินเสริมกำลังด้วยระบบรากต้นกระถินเทพา Download Download PDF