กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิผลการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก Download Download PDF