กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Download Download PDF