กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ของหน่วยแรงทีสำหรับรอยร้าววงกลมในตัวกลางทรานเวอร์สลีย์ไอโซทรอปิกยืดหยุ่นภายใต้แรงกระทำความร้อน Download Download PDF