กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของบล็อกประสานด้วยวัสดุชีวภาพที่เหลือทิ้ง Download Download PDF