กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับและการบรรเทาภัยของวัสดุเม็ดแห้งผสมเศษท่อนไม้เมื่อผ่านช่องเปิด Download Download PDF