กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการรับแรงอัดของเสาสั้นประกอบไม้ยางพาราที่ถูกยึดด้วยตะปู Download Download PDF