กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรสำหรับหลุมฝังกลบโดยใช้การสำรวจด้วย ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ Download Download PDF